Przedszkole Nr 244
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 244 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Przedszkole zapewnia dzieciom:

 • reazlicację celów i zadań określonych w Ustawie o Systemi Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie;
 • dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole;
 • opiekę, wychowanie i naukę poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i o bezpieczeństwa;
 • współdziałanie z rodziną;
 • poprzez współpracę z OPS objęcie opieką materialną rodziny o trudnej sytuacji bytowej;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
 • kierowanie procesem wychowawczym tak, aby wyzwalać własną aktywność dziecka przejawiającą się w zabawie, twórczości plastycznej, zainteresowaniach poznawczych i rozwoju ruchowym;
 • wspomaganie w rozwoju uzdolnień;
 • budowanie systemu wartośći;
 • rozwijanie umiejętności społecznych;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej;

Przedszkole zapewnia rodzicom:

 • przekazanie pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka, uzgadnianie kierunku i zakresu działan wspomagających i wychowawczych;
 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;
 • wspomaganie w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole;
 • możliwość spotkań indywidualnych z nauczycielami i specjalistami;
 • Możliwość czynnego udziału w życiu przedszkola poprzez zajęcia otwarte, uroczystości, konkursy rodzinne, spotkania grupowe i indywidualne, warsztaty edukacyjne.
 
 
Wprowadził Skalska Danuta (Przedszkole nr 341) 06-07-2011
Aktualizujący Skalska Danuta (Przedszkole nr 341) 06-07-2011
Zatwierdzający Skalska Danuta (Przedszkole nr 341) 06-07-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-07-2011
Liczba odwiedzin: 923
Rejestr zmian